Printo H3 – poziomowanie stołu – video


Poziomowanie stołu roboczego drukarki Printo H3 – video

Ważne
Cały proces powinien przebiegać przy głowicy oraz stole roboczym rozgrzanym do temperatur roboczych dla danego filamentu.

2_Przygotuj

1.

Kliknij pokrętłem oraz przejdź do podmenu Przygotuj.
Wykonaj Bazowanie osi.

5_poziomowanie_stolu

2.

Po bazowaniu osi, w menu Przygotuj przejdź do podmenu Poziomowanie stołu oraz zatwierdź wybór.

5_poziomowanie_stolu

3.

Uruchom funkcję Poziom. stołu i podążaj za instrukcjami pokazanymi na ekranie drukarki 3D.