Printo H3 – Zmiana Filamentu – Video

Wymiana filamentu w drukarce Printo H3 – Video

WażneCały proces powinien przebiegać przy głowicy oraz stole roboczym rozgrzanym do temperatur roboczych dla danego filamentu.
Pamiętaj!Jeżeli drukarka nie jest nagrzana funkcja poprosi Cię o jej rozgrzanie. Wybierz ten typ materiału który zamierzasz włożyć do drukarki!

2_Przygotuj

1.

Kliknij pokrętłem oraz przejdź do podmenu Przygotuj.

4_Zmien_filament

2.

Będąc w menu Przygotuj przejdź do podmenu Zmień filament oraz zatwierdź wybór.

4_Zmien_filament

3.

Uruchom funkcję Zmien filament i podążaj za instrukcjami pokazanymi na ekranie drukarki 3D.

Printo H3 – poziomowanie stołu – video


Poziomowanie stołu roboczego drukarki Printo H3 – video

Ważne
Cały proces powinien przebiegać przy głowicy oraz stole roboczym rozgrzanym do temperatur roboczych dla danego filamentu.

2_Przygotuj

1.

Kliknij pokrętłem oraz przejdź do podmenu Przygotuj.
Wykonaj Bazowanie osi.

5_poziomowanie_stolu

2.

Po bazowaniu osi, w menu Przygotuj przejdź do podmenu Poziomowanie stołu oraz zatwierdź wybór.

5_poziomowanie_stolu

3.

Uruchom funkcję Poziom. stołu i podążaj za instrukcjami pokazanymi na ekranie drukarki 3D.

Opis menu – Printo H3

Menu główne i Przygotuj

0

1. Ekran główny

Ekran gówny zawiera najważniejsze informacje takie jak: temperatura głowicy/stołu, prędkość wentylatorów chłodzących, feedrate czyli ogólną prędkość druku oraz czas trwania wydruku wraz z graficznym paskiem postępu.

1_Ekran_glowny

2. Menu główne

Znajdują się tu zgrupowane funkcje w odpowiednich działach. Menu przygotuj, ustawienia, menu karty SD oraz informacje o drukarce.

2_Przygotuj

3. Menu Przygotuj

Zawiera zbiór najczęściej używanych funkcji drukarki.
Bazowanie osi to funkcja znajdująca pozycję zerową drukarki (bez uruchomienia tej funkcji poruszanie osiami we wszystkich kierunkach jest niemożliwe)

3_Rozgrzej_kurwa

4. Rozgrzej

Zawiera predefiniowane wartości temperatur dla różnych tworzyw. Można je zmienić w plliku konfiguracyjnym firmware, lub w menu Ustawienia.

4_Zmien_filament

5. Zmień filament

Jest to funkcja ułatwiająca wymianę filamentu. Po jej uruchomieniu zostaniesz przeprowadzony przez proces automatycznej wymiany filamentu.

5_poziomowanie_stolu

6. Poziomowanie stołu

Funkcja ułatwiająca poziomowanie platformy roboczej. Po uruchomieniu postępuj zgodnie z informacjami na ekranie drukarki.

Poziomowanie stołu

6_Ruch_osi

7. Ruch osi

Po wybraniu funkcji Ruch osi możesz wybrać o jaką wartość przesuwać każdą z osi.

7_Ruch_osi1

8. Ruch osi

Okienko menu umożliwia poruszanie wszystkimi osiami drukarki.
Pamiętaj, że przed użyciem tej funkcji należy zbazować osie a ekstruder nie będzie pracował do momentu osiągnięcia temperatury minimum 170 ºC.

8_Chlodzenie

9. Chłodzenie

Wyłącza wszystkie grzałki czyli głowicę oraz stół.

Podmenu Ustawienia

10_Ustawienia2

10. Ustawienia

Menu Ustawienia posiada zgrupowane funkcje w 2 podmenu, tj. Temperatura oraz Ruch. W razie konieczności możesz użyć opcji ustawień fabrycznych, które przywracają domyślne parametry drukarki.

11_Ustawienia_Temperatura

11. Temperatura

Menu Temperatura zawiera 3 najczęściej wykorzystywane parametry, tj. temp. dyszy, stołu oraz obroty wiatraków chłodzących. Więcej opcji zawiera podmenu Zaawansowane.

12_Ustawienia_Temperatura_Zaawansowane

12. Zaawansowane

Możesz tu ustawić temperatury rozgrzewania dla poszczególnych materiałów oraz przeprowadzić kalibrację PID głowicy drukarki.

14_Ustawienia_Temperatura_Zaawansowane_ABS

13. Ustaw. rozg. ABS

Możesz tu ustawić temperatury do jakich będzie rozgrzewać się drukarka po użyciu funkcji z menu Przygotuj > Rozgrzej.

13_Ustawienia_Temperatura_Zaawansowane_PLA

14. Ustaw. rozg. PLA

Możesz tu ustawić temperatury do jakich będzie rozgrzewać się drukarka po użyciu funkcji z menu Przygotuj > Rozgrzej.

15_Ustawienia_Temperatura_Zaawansowane2

15. PID Autotune

Funkcja ta przeprowadzi Cię przez proces autokalibracji PID głowicy drukarki 3D.

16_Ustawienia_Ruch

16. Ruch

Znajdziesz tu opcje dotyczące prędkości, przyspieszeń, zrywu, kroków/mm itp.

17_Ustawienia_Ruch_Zaawansowane

17. Ruch Zaawansowane

W ustawieniach zaawansowanych możesz ustawić takie parametry jak Zryw dla poszczególnych osi, kroki/mm. Postępuj z głową, w razie potrzeby możesz zawsze przywrócić ustawienia fabryczne.

Menu Informacje

20_Informacje

18. Informacje

Menu Informacje zawiera kilka ciekawych informacji na temat drukarki i jej oprogramowania.

21Informacje_o_drukarce

19. Info o drukarce

Zawiera informację o używanym firmware i jego wersji, drukarce oraz stronę producenta.

25_Informacje_Statystyki2

20. Statystyki

Sterownik drukarki zapamiętuje całkowity czas pracy urządzenia, czas najdłuższego wydruku, ilość wydrukowanych modeli oraz przybliżoną ilość zużytego filamentu w metrach.

Kalibracja PID – Printo H3


Kalibracja PID dla drukarki Printo H3:

Ważne
Cały proces powinien przebiegać przy głowicy schłodzonej do temperatury pokojowej.

1.

Kliknij pokrętłem oraz przejdź do podmenu Ustawienia.

2.

Będąc w menu Ustawienia przejdź do podmenu Zaawansowane oraz zatwierdź wybór.

3.

Odszukaj funkcję „PID Autotune” oraz zatwierdź wybór. Zostaniesz przeniesiony do okna wyboru temperatury kalibracji.

4.

W oknie wyboru temperatury ustaw wartość dla materiału w jakim pracujesz np. ok 225 ºC dla PLA. Zatwerdź wybór.

5.

Proces autokalibracji PID trwa ok. 3-5 minut. W oknie głównym możesz zaobserwować rosnącą temperaturę głowicy, to znaczy że kalibracja trwa.

6.

Po zakończeniu autokalibracji PID temperatura głowicy zacznie stopniowo spadać do temperatury pokojowej. Można wtedy rozpocząć pracę z urządzeniem.