Galeria wydruków Printo3D

Printo H3

Przykładowe wydruki

Printo H2

Przykładowe wydruki

Prusa i3 Klon

Przykładowe wydruki