Konfiguracja Firmware Marlin

Konfiguracja Marlin Firmware

Poniżej krótki opis jak powinna przebiegać konfiguracja Marlin Firmware. Są to najważniejsze ustawienia które pozwolą uruchomić drukarkę 3D. Po otworzeniu w środowisku Arduino pliku configuration.h naszym oczom ukazuje się spora ilość opcji pozwalających dostosować oprogramowanie do własnych potrzeb.

 

#define BAUDRATE 250000

Szybkość pracy portu do komunikacji z PC. Nie ma potrzeby ruszać chyba że pojawiają się jakieś problemy w komunikacji sterownik<->PC

 

#define MOTHERBOARD 33

Tutaj wybieramy elektronikę z której korzysta nasza drukarka 3D.

33 to RAMPS. Resztę możliwych sterowników do wyboru można zobaczyć w pliku boards.h

 

#define EXTRUDERS 1

Ustalamy ilość ekstruderów. W przypadku konfigurowania większej ilości ekstruderów należy również zmienić #define MOTHERBOARD na 34.

 

#define POWER_SUPPLY 1

Wybieramy rodzaj zasilacza:

1 – ATX

2 – Xbox 200W

W przypadku zasilaczy przemysłowych LED wybieramy 1. Przy wyborze zasilacza ATX warto pamiętać, że niektóre mogą nie działać prawidłowo bez obciążenia lini 5V lub odpowiednich modyfikacji. Lepiej ten problem opisaliśmy tutaj.

Modyfikacja zasilacza ATX – Printo3D.pl

 

#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1

Wybieramy wejścia do których podłączone są termistory. W klasycznym wypadku (ekstruder+heatbed) wybieramy TEMP_SENSOR_0 dla głowicy oraz TEMP_SENSOR_BED dla stołu, stawiając przy nich „1”.

 

#define TEMP_RESIDENCY_TIME 10
#define TEMP_HYSTERESIS 3

Residency_time to czas liczony w sekundach do momentu aż sterownik uzna że temperatura jest ustabilizowana.

Histereza to krótko mówiąc widełki w których musi mieścić się temperatura. Wartość „3” oznacza że dla temp 190 st. C dopuszczalny zakres temperatur to 187-193 st. C.

 

#define HEATER_0_MINTEMP 5
#define HEATER_1_MINTEMP 5
#define HEATER_2_MINTEMP 5
#define BED_MINTEMP 5

Sekcja MINTEMP odpowiada za minimalną temperaturę przy której grzałki zostaną włączone. Jest to ważne ustawienie gdyż w przypadku uszkodzonego połączenia termistor<->sterownik oprogramownie nie pozwoli na dalsze grzanie i odetnie prąd od głowicy i stołu. Nie powinno się jednak podawać tutaj temperatur równych lub większych niż temp pomieszczenia w którym stoi drukarka gdyż wtedy ustawienie to traci swój sens i nie spełni swojej funkcji. 5 st. przy każdym jest odpowiednią wartością gdy drukarka stoi w temp. pokojowej.

 

#define HEATER_0_MAXTEMP 250
#define HEATER_1_MAXTEMP 250
#define HEATER_2_MAXTEMP 250
#define BED_MAXTEMP 120

Maksymalna temperatura której sterownik nie pozwoli przekroczyć.

 

#define MAX_BED_POWER 256

Maksymalny prąd który elektronika podaje na stół grzejny. Zakres od 0 – 255 gdzie 255 to pełna moc.

 

#define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE
#define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE
#define EXTRUDE_MINTEMP 170
#define EXTRUDE_MAXLENGTH (X_MAX_LENGTH+Y_MAX_LENGTH)

Pierwsza linia zapobiega włączeniu silnika extrudera jeśli głowica nie osiągnie on określonej temperatury.

Druga zapobiega zbyt długiej ekstruzji.

Trzecia to minimalna temperatura po osiągnięciu której można wykonać ruch silnikiem ekstrudera.

Czwarta to parametr dla drugiej linijki – określa maksymalną długość ekstruzji.

 

To tyle w części pierwszej, drugą część konfiguracji drukarki 3D znajdziesz tutaj.