Regulacja Stepsticków – Vref

WażneProces regulacji w zależności od rodzaju drivera może przebiegać przy zasilaniu tylko USB (A4988) lub przy wymaganym napięciu 12V (DRV8825, TMC2100).
Wymagane narzędzia:- Mały wkrętak
– Multimetr / Miernik uniwersalny

Regulacja Stepsticków – Vref

1. Odczytaj wartość prądu silnika.

Odczytujemy prąd silnika z nalepki znamionowej. Dla przykładu weźmy silnik 0.9A oraz 1.68A

Driver A4988:

2. Obliczenia A4988

Posługując się wzorem:

V-REF = Prąd silnika * 8 * Rs

Obliczamy wartość dla 0.9A:
V-REF = 0.9 * 8 * 0.1
V-REF = 0.72 V

Dla silnika 1.68A:
V-REF = 1.68 * 8 * 0.1 = 1,34 V

Driver DRV8825:

2. Obliczenia DRV8825

Posługując się wzorem:

V-REF = Max prąd silnika / 2

Obliczamy wartość dla silnika 0.9A:
V-REF = 0.9 / 2
V-REF = 0.45 V

Dla silnika 1.68A:
V-REF = 1.68 / 2 = 0,84 V

A4988Stepsticki A4988 z reguły mają ograniczenie napięcia na potencjometrze do ok 1.1 – 1.2V co oznacza że nie wysterujemy nim mocniejszego silnika niż 1.5A.
DRV8825Stepsticki DRV8825 bardzo często mają fabrycznie ustawione napięcie Vref na 1.65V! W wielu przypadkach jest ono o wiele za duże, pamiętaj aby je obniżyć!

3. Regulacja

Znając napięcie referencyjne V-REF należy wyregulować potencjometry tak aby wskazywały wyliczoną wcześniej wartość.

4. Regulacja

Napięcie mierzymy przykładając czarny przewód miernika do masy na stepsticku, lub wygodniej do masy we wtyczce zasilającej sterownik.

5.

Warto do śrubokręta którym regulujemy podpiąć woltomierz. Będziemy mieć na bieżąco odczyt, w trakcie regulacji. Można tak bardzo dokładnie ustawić napięcie.