Printo H3+ Wifi

Octoprint - aktualizacja firmware

Aby zaktualizować firmware w drukarkach Printo H3+ poprzez wifi należy wykonać poniższe instrukcje.

I. Podłącz się do panelu administracyjnego Octoprint

Zaloguj się do panelu internetowego drukarki Printo H3 wpisując w oknie przeglądarki adres:

http://10.0.0.5
lub
http://octopi.local

W panelu administracyjnym Octoprint zaloguj się na konto:
Login: printo3d
Hasło: printo3d

II. Ustaw port USB

Nim przejdziesz do dalszej części ustaw port USB po lewej stronie w panelu Octopi, wybierając port jak na ilustracji.

II. Wejdź w ustawienia

W panelu Octoprint po prawej stronie u góry kliknij w ikonkę klucza aby otworzyć menu ustawień.

Po lewej stronie wybierz: Firmware Update.

III. Sprawdź ustawienia

Aby poprawnie zainstalować firmware sprawdź czy ustawienia są zgodne z ilustracją. 

IV. Wskaż plik docelowy

W polu wyboru Hex file: wskaż plik *.hex (Marlin.ino.hex) z nowym firmware drukarki.

Plik z oprogramowaniem można znaleźć tutaj: Firmware – Download

V. Flash firmware

Kliknij przycisk Flash firmware i odczekaj aż proces wgrywania oprogramowania się zakończy. Podczas aktualizacji drukarka zatrzyma swoją pracę aż do momentu zakończenia. 

VI. Ustawienia domyślne

Po wykonaniu kroków z tego poradnika, część ustawień drukarki zostanie zresetowana.

Przed ponownym drukiem należy wykonać następujące czynności:

Dane zapisane w statystykach pozostają nienaruszone.

Jeżeli opisana wyżej procedura nie działa prawidłowo, skonfiguruj wpierw połączenie z drukarką opierając się na topologii 2 z poniższego poradnika: