Kalibracja PID – Printo H3


Kalibracja PID dla drukarki Printo H3:

Ważne
Cały proces powinien przebiegać przy głowicy schłodzonej do temperatury pokojowej.

1.

Kliknij pokrętłem oraz przejdź do podmenu Ustawienia.

2.

Będąc w menu Ustawienia przejdź do podmenu Zaawansowane oraz zatwierdź wybór.

3.

Odszukaj funkcję „PID Autotune” oraz zatwierdź wybór. Zostaniesz przeniesiony do okna wyboru temperatury kalibracji.

4.

W oknie wyboru temperatury ustaw wartość dla materiału w jakim pracujesz np. ok 225 ºC dla PLA. Zatwerdź wybór.

5.

Proces autokalibracji PID trwa ok. 3-5 minut. W oknie głównym możesz zaobserwować rosnącą temperaturę głowicy, to znaczy że kalibracja trwa.

6.

Po zakończeniu autokalibracji PID temperatura głowicy zacznie stopniowo spadać do temperatury pokojowej. Można wtedy rozpocząć pracę z urządzeniem.